กู ซึง ยุน ป่วยไร้กำหนด กลับคืนสนาม

กู ซึง ยุน ป่วยไร้กำหนด ทำให้โค้ช ฮิโรคัตสี มินามิ ผู้จ …